To the reproduction biology of the Wryneck (Jynx torquilla Linnaeus, 1758) in artificial nests in Northeastern Ukraine

  • O. O. Yarys H. S. Skovoroda’s Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine
Keywords: artificial nests, Jynx torquilla L., hollow-nesting birds, Northeastern Ukraine

Abstract

In many countries, the Jynx torquilla population has declined significantly. In Ukraine, the species is considered widespread, but remains poorly studied. Activities to attract birds to parks using artificial nests were carried out during 2004‒2021 in Northeastern Ukraine. The first time the J. torquilla was populated in artificial nests dates back to 2009. During 2019‒2021 4 cases of J. torquilla nesting in artificial nests were recorded. Among the studied territories, the population of J. torquilla in artificial nests was found in the territory of the regional landscape park (RLP) «Feldman Ecopark», NPP «Gomilshansky forests» near the village. Gaidary in Kharkov and the tract «Vakalovschina» near the village Vakalovschina in Sumy regions. In the Northeastern of Ukraine, the number of J. torquilla reaches 14,3±0,32 pairs/km2 in the oak forests of the NPP «Gomilshansky forests» near the village Gaidary, 7,2±0,14 pairs/km2 in the pine forests of the park near the village Zadonetske, 16,2±0,14 pairs/km2 in the «Vakalovschina» tract, 11,1±0,24 pairs/km2 in RLP «Feldman Ecopark». J. torquilla, as a typical hollow-hole, is able to inhabit artificial nests. On average, during 2004–2021, the arrival of the first individuals in the spring was recorded: 21.04 at an average daily temperature of 18° C in the oak grove of the NPP «Gomilshansky forests», 23.04 at a temperature of 17° C in the tract «Vakalovschina», on the territory RLP «Feldman Ecopark» ‒ 02.05 at a temperature of 17° C, 2020 is 05.05 at a temperature of 20° С. It has been proven that 12 days pass from the moment of arrival of birds to the laying of the first egg. The first eggs of birds in the conditions of Northeastern Ukraine, on average, for all years of research, were registered 02.05 in the oak grove of the NPP «Gomilshansky forestsп», 04.05 in the tract «Vakalovschina». On the territory of RLP «Feldman Ecopark» in 2019, the first egg was laid at 14.05 on the material of the nest of the collared flycatcher Ficedula albicollis (Temm., 1815); in 2020 ‒ 19.05. Average clutch size 8,3±0,5 (from 7 to 9). Egg sizes: length – 20,2±0,2 mm, width ‒ 15,1±0,1 mm, volume ‒ 1.4±0.1 mmᶾ, roundness index ‒ 74.7±0.3 %. On average, incubation lasts 13±0,2 days. On the territory of the NPP «Gomilshansky forests» near the village. Gaidary, chicks hatched at 14.05; in the tract «Vakalovschina» on 16.05, on the territory of the RLP «Feldman Ecopark» in 2019 the chicks hatched on 26.05, in 2020 ‒ 01.06. The hatching success was found to be 96,9 % (n=30), where the breeding success is 91,0 %.

References

Andryushenko, Yu. A., Dyadicheva, E. A., & Popenko, V. M. (2015). K kharakteristike vesennego naseleniya ptic suhostepnoj podzony Ukrainy v predelah mezhdurechya Dnepra i Molochnoj [To the Characteristics of the Spring Bird Population of the Dry Steppe Subzone of Ukraine within the Interfluve of the Dnieper and Molochnaya]. Berkut, 24(2), 83 (in Russian).Assandri, G., Bernardi, A., Schmoliner, A., Bogliani, G., Pedrini, P., & Brambilla, M. (2018). A matter of pipes: Wryneck Jynx torquilla habitat selection and breeding performance in an intensive agroecosystem. Journal of Ornithology, 159, 103–114.Becker, D., & Tolkmitt, D. (2011). Monitoring des Wendehalses Jynx torquilla in Sachsen-Anhalt. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum, 29, 63‒70.Berndt, R. K. (2018). Zum Brutvorkommen des Wendehalses Jynx torquilla in Schleswig-Holstein. Corax, 23, 463–472.Beskaravajnyj, M. M. (2012). Pticy Krymskogo poluostrova [Birds of the Crimean Peninsula]. Simferopol: Biznes-Inform, 203 (in Ukrainian).Biletska, M. H., Solohor, K. A., & Dobrovolska, N. A. (2009). Ptakhy lisovykh biotsenoziv Shatskoho natsionalnoho pryrodnoho parku [Birds of forest biocenoses of Shatsk National Nature Park]. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Ser.: Biolohichni nauky, 2, 200‒204 (in Ukrainian).Brünner, K., & Rödl, T. (2018). Erfolgreiche Bestandsstützung beim Wendehals Jynx torquilla in den ostmittelfränkischen Sanden. Ornithol. Anz., 57, 45‒51.Butev, V. T., Zubkov, N. I., Ivanchev, V. P., Koblik, E. A., Kovshar, A. F., Kotyukov, Yu. V., Lyuleeva, D. S., Nazarov, Yu. N., Nechaev, V. A., Priklonskij, S. G., Pukinskij, Yu. B., Rustamova, A. K., Sorokin, A. G., & Fridman, V. S. (2005). Sovoobraznye, Kozodoeobraznye, Strizheobraznye, Raksheobraznye, Udodoobraznye, Dyatloobraznye. Pticy Rossii i sopredelnyh regionov [Owls, Nightjars, Swifts, Rakshas, Hoopoes, Woodpeckers. Birds of Russia and adjacent regions]. Moskva. Tvorchestvo nauchnyh izdanij KMK, 285‒297 (in Russian).Chaplygina, A. B., Shupova, T. V., & Nadtochij, A. S. (2016). Ornitofauna nacionalnogo prirodnogo parka «Gomolshanskie lesa» [Ornithofauna of the National Nature Park “Gomolshanskie Forests”]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Biolohiia. Ekolohiia: nauk. zhurn. Dnipropetr. nats. un-t im. O. Honchara. Dnipropetrovsk: Vyd-vo DNU im. O. Honchara, 24 (1), 124–133 (in Russian).Chaplyhina, A. B. (2018). Dendrofilni horobtsepodibni (Rasseriformes) yak strukturno-funktsionalnyi element antropohenno transformovanykh lisovykh bioheotsenoziv Pivnichno-Skhidnoi Ukrainy [Dendrophilous sparrows (Rasseriformes) as a structural and functional element of anthropogenically transformed forest biogeocenoses of North-Eastern Ukraine]. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora biol. nauk 03.00.16. Dnipro, 40 p. (in Ukrainian).Canady, A., & Mošansky, L. (2017). Public Cemetery as a biodiversity hotspot for birds and mammals in the urban environment of Kosice city (Slovakia). Acta Zoologica Lituanica, 27(3), 185‒195. Del, Val E., Dreiser, C., Finkbeiner, W., & Förschler, M. (2018). The Wryneck Jynx torquilla: a review of its breeding status and population trend on storm-deforested sites in the Northern Black Forest, 56, 913.Dolenec, Z. (2020). Contribution to the oology of the Eurasian wryneck Jynx torquilla. Nat. Croat, 29 (1), 123‒128.Fesenko, H. V., & Bokotei, A. A. (2002). Ptakhy fauny Ukrainy [Birds of the fauna of Ukraine]. Kyiv, 416 (in Ukrainian).Gavrilov, A. E., Abaev, A. Zh., Zaripova, S. H., & Lopatin, O. E. (2017). O gnezdovanii vertishejki Jynx torquilla v Dzhungarskom Alatau [About the nesting of the Jynx torquilla in the Dzhungarskiy Alatau]. Russkij ornitologicheskij zhurnal, 26, 1464, 2678‒2679 (in Russian).Gedeon, K., Grüneberg, C., Mitschke, A., Sudfeldt, C., Eikhorst, W., Fischer, S., Flade, M., Frick, S., Geiersberger, I., Koop, B., Kramer, M., Krüger, T., Roth, N., Ryslavy, T., Stübing, S., Sudmann, S. R., Steffens, R., Vökler, F., & Witt, K. (2014). Atlas Deutscher Brutvogelarten. Atlas of German Breeding Birds. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster.Havryliuk, M. N., Iliukha, O. V., & Borysenko, M. M. (2014). Stroky sezonnykh mihratsii ptakhiv u raioni Kremenchutskoho vodoskhovyshcha u 2003–2012 rr [Dates of seasonal migrations of birds in the area of the Kremenchug reservoir in 2003‒2012]. Avifauna Ukrainy, 5, 71 (in Ukrainian).Hoyt, D. F. (1979). Practical methods of estimating volume and fresh weight of bird eggs. Auk, 96(1), 73‒77.Knysh, M. P. (1998). Ptakhy okolyts biolohichnoho statsionaru «Vakalivshchyna» (anotovanyi spysok) [Birds in the vicinity of the biological station "Vakalovschina" (annotated list)]. Vakalivshchyna: do 30-richchia biostatsionaru Sumskoho pedinstytutu. Sumy, 99‒120 (in Ukrainian).Lystopadskyi, M. A. (2014). Zvolozhennia, yak faktor strukturnoi orhanizatsii  naselennia ptakhiv derevnykh nasadzhen Biosfernoho zapovidnyka Askaniia-Nova [Humidification as a factor in the structural organization of the bird population of tree plantations of the Askania-Nova biosphere reserve]. Biolohichnyi Visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho, 1, 73–100 (in Ukrainian).Makatsch, W. (1976). Die Eider der Vogel Europas  Leipzig, 2, 1‒460.Matvienko, M. E. (2009). Ocherki rasprostraneniya i ekologii ptic Sumskoj oblasti (60-e gody XX st.) [Essays on the distribution and ecology of birds in the Sumy region (60s of the XX century)]. Sumi: Universitetskaya kniga, 210 (in Russian).Merzlikin, I. R. (2021). Gnezdovanie vertishejki Jynx torquilla v metallicheskoj trube [Jynx torquilla beater nesting in a metal pipe]. Russkij ornitologicheskij zhurnal. 30, 2061, 1927‒1928 (in Russian).Myand, R. (1988). Vnutripopulyacionnaya izmenchivost ptichih yaic [Intrapopulation variability of avian eggs]. Tallin: Valgus, 195 (in Russian).Nadtochij, A. S., & Chaplygina, A. B. (2010). Dolgovremennye izmeneniya srokov prileta ptic v Harkovskuyu oblast [Long-term changes in the timing of the arrival of birds in the Kharkiv region]. Branta: Sbornik nauchnyh trudov Azovo-Chernomorskoj ornitologicheskoj stancii, 13, 50‒62 (in Russian).Nehoroshev, O. G., & Kuranov, B. D. (2015). Gnezdovaya biologiya vertishejki Jynx torquilla v raznyh ekologicheskih usloviyah yuga Zapadnoj Sibiri [Nesting biology of the Jynx torquilla washer in different ecological conditions in the south of Western Siberia]. Russkij ornitologicheskij zhurnal, 24, 1138, 1559‒1561 (in Russian).Nikiforov, M. E., Yaminskij, B. V., & Shklyarov, L. P. (1989). Pticy Belorussii : spravochnik-opredelitel gnezd i yaic [Birds of Belarus: a guide-guide for nests and eggs]. Minsk, Vyshejshaya shkola, 254‒255 (in Russian).Numerov, A. D., Priklonskij, S. G., Ivanchev, V. P., Kotyukov, Yu. V.,  Kashenceva, T. A., Markin Yu. M., & Postelnyh A. V. (1995). Kladki i razmery yaic ptic yugo-vostoka Meshyorskoj nizmennosti [Clutches and egg sizes of birds in the southeast of the Meshchera lowland]. Tr. Okskogo zap., 18, 168 (in Russian).Petrovych, O. Z. (2014). Ptakhy polezakhysnykh lisosmuh v mezhakh vozneseskoho raionu Mykolaivskoi oblasti u hnizdovyi period [Birds of sheltering forest belts within the Vozneseye region of the Nikolaev region during the nesting period]. News Biosphere Reserve "Askania Nova", 16, 51 (in Ukrainian).Pisotska, V. V., & Yarys, O. O. (2021). Analiz vydovoho skladu ta chyselnosti ornitofauny lisosmuh vzdovzh avtoshliakhiv Kharkivskoi oblasti [Analysis of the species composition and number of avifauna of forest belts along the highways of the Kharkiv region]. Colloquium-journal, 1, 18(105), 3‒9.Prokudin Yu. N., Dobrochaeva D. N., Zaverukha B. V., & Chopyk V. Y. (1987). Opredelitel vysshih rastenij Ukrainy [Keys to higher plants of Ukraine]. Kiev: Naukova dumka, 1987, 548 (in Russian).Reznichenko, S. M. (2013). Materialy k ornitofaune Karkaralinskogo nacionalnogo parka [Materials for the avifauna of the Karkarali National Park]. Ornitol. vestn. Kazahstana i Srednej Azii, 2, 177‒185 (in Russian).Rudenko, A. G., Chaplygina, A. B., Nadtochij, A. S., Rudenko, V. P., Litvinenko, S. P., & Evtushenko, G. A. (2016). Rezultaty inventarizacii migriruyushih ptic na ostrove Dzharylgach v avguste 2015 goda [Results of the inventory of migratory birds on Dzharylgach Island in August 2015]. Branta: Sbornik nauchnyh trudov Azovo-Chernomorskoj ornitologicheskoj stancii, 19, 99‒111 (in Russian).Shevtsov, A. O. (2008). Fenolohiia vesnianoi mihratsii ptakhiv v Oleksandriiskomu raioni Kirovohradskoi oblasti [Phenology of spring migration of birds in the Alexandria district of Kirovograd region]. Avifauna Ukrainy, 4, 97 (in Ukrainian).Shumaev, V. S. (2021). Lesnoj konyok Anthus trivialis i vertishejka Jynx torquilla, razbivshiesya vo vremya migracii o provoda vysokovoltnoj LEP v doline reki Chergi (Gornyj Altaj) [Forest pipit Anthus trivialis and jynx torquilla collapsed during migration on the wires of a high-voltage transmission line in the valley of the Cherga river (Gorny Altai)]. Russkij ornitologicheskij zhurnal, 30, 2074, 2510‒2512 (in Russian).Shupova, T. V., & Chaplygina, A. B. (2016). Ornitofauna zakaznika obshegosudarstvennogo znacheniya Luchkovskij [The avifauna of the national reserve Luchkovsky]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Biolohiia, 26, 148‒156 (in Russian).Somov, N. N. (1897). Ornitologicheskaya fauna Harkovskoj gubernii [Ornithological fauna of the Kharkov province]. Kharkov, Tip. A. Darre, 273‒276 (in Russian).Tarusova, N. V., Aiubova, E. M., Kinash, Ye. M., & Mitin, M. S. (2019). Vplyv vikovoi struktury lisosmuh Pivnichno-Zakhidnoho Pryazovia na formuvannia hnizdovoi ornitofauny [Influence of the age structure of forest belts in the North-Western Azov region on the formation of nesting avifauna]. Topical issues of methods of teaching natural: International scientific and pract. conf. (Lublin, 27–28. 12 2019), 99‒104 (in Ukrainian).Taylor, L. T., Hadžalic, S., Horvat, K., & Lelas, L. (2020). The breeding birds of Palud, Istria. Larus, 55, 34‒41.


Abstract views: 81
PDF Downloads: 38
Published
2021-06-14
How to Cite
Yarys, O. (2021). To the reproduction biology of the Wryneck (Jynx torquilla Linnaeus, 1758) in artificial nests in Northeastern Ukraine. Ecology and Noospherology, 32(1), 61-67. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/032110